top of page

Vad kostar en arkitekt?

 

Det börjar med en enkel ide som utvecklas i skisser för att slutligen bli till en ritning. Detta arbete beställs genom att kunden formulerar ett uppdrag till arkitekten. Beroende på kundens behov kan man dela in uppdraget i olika faser och på förhand bestämma omfattning. 

Arkitektens roll är att komma fram till den optimala lösningen men också att väga in alla andra behov så som krav som ställs från myndigheter, tekniska begränsningar och givna ekonomiska ramar mm. Ett lyckat projekt präglas av ett nära samarbete mellan beställare och arkitekt och därför är god kommunikation avgörande från början till slut. Därför inleder vi alltid med ett möte på plats för att lära känna varandra.

 

Var man än är i processen kan det vara hjälpsamt att konsultera en arkitekt i ett tidigt skede. Desto tidigare i processen man involverar en arkitekt desto större chans att man kan uppnå sina önskemål vare sig det handlar om kostnadseffektivitet eller estetiska kvalitéer.

Arkitektkostnaderna för en normal process är en ganska liten del av projektets kostnader men spara pengar i både byggprojekt och framtida kostnader. Min målsättning är att arkitektkostnaden skall betala sig själv och den stora fördelen är att få en trygg kontakt som finns till hands för att förenkla kontakt med byggare och myndigheter. Mitt timarvode är 800 kr + moms. 

bottom of page